Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2015Počet účastníků sběru Plasty:  34

Počet účastníků sběru Papír:  20

Počet účastníků sběru Tetrapak:  10

Celkový počet účastníků sběru:  42Sběr v roce 2015
Hmotnost kg za měsíc: březen Hmotnost kg za rok: 2015
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Plasty 0,00 0,00 21,40 0,00 32,10
Papír 11,88 0,00 11,88 0,00 4,75
37,00
1100401000
Plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 7,53
Tetrapak 2,16 0,00 6,86 0,00 10,29
18,00
1101301000
Plasty 0,00 0,00 9,40 0,00 14,10
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
17,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 14,49
14,00
1102301000
Papír 40,12 0,00 40,12 0,00 16,05
Plasty 0,00 0,00 6,42 0,00 9,63
Tetrapak 0,00 0,00 2,68 0,00 4,02
30,00
1103201000
Tetrapak 1,44 0,00 3,69 0,00 5,54
Papír 5,66 0,00 5,66 0,00 2,26
Plasty 5,98 0,00 9,49 0,00 14,24
22,00
1103301000
Plasty 0,00 0,00 8,69 0,00 13,04
13,00
1103501000
Plasty 0,00 0,00 13,25 0,00 19,88
20,00
2100201000
Papír 44,67 0,00 44,67 0,00 17,87
Plasty 0,00 0,00 1,58 0,00 2,37
20,00
2101501000
Plasty 0,00 0,00 5,18 0,00 7,77
Tetrapak 0,00 0,00 2,75 0,00 4,13
12,00
2101601000
Plasty 6,41 0,00 6,41 0,00 9,62
10,00
2103701000
Plasty 0,00 0,00 14,16 0,00 21,24
21,00
2104401000
Plasty 2,17 0,00 8,09 0,00 12,14
12,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 20,24 0,00 30,36
30,00
2105301000
Tetrapak 2,51 0,00 2,51 0,00 3,77
Plasty 6,42 0,00 13,79 0,00 20,69
24,00
2105401000
Plasty 3,29 0,00 11,87 0,00 17,81
Tetrapak 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77
23,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,38 0,00 5,07
Plasty 9,13 0,00 17,04 0,00 25,56
Papír 16,57 0,00 16,57 0,00 6,63
37,00
2105701000
Papír 11,89 0,00 11,89 0,00 4,76
Plasty 4,08 0,00 4,08 0,00 6,12
11,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 10,52 0,00 15,78
Papír 21,03 0,00 21,03 0,00 8,41
24,00
2106501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 2,88
Plasty 18,53 0,00 31,87 0,00 47,81
Papír 30,38 0,00 30,38 0,00 12,15
63,00
2106601000
Plasty 0,00 0,00 3,50 0,00 5,25
5,00
2106801000
Plasty 2,44 0,00 2,44 0,00 3,66
4,00
2107001000
Tetrapak 0,00 0,00 3,74 0,00 5,61
Plasty 12,03 0,00 18,95 0,00 28,43
34,00
2107401000
Tetrapak 8,02 0,00 25,57 0,00 38,35
Plasty 3,69 0,00 10,86 0,00 16,29
55,00
2107901000
Plasty 2,49 0,00 10,98 0,00 16,47
16,00
2108101000
Tetrapak 4,30 0,00 4,30 0,00 6,45
6,00
2108102000
Tetrapak 2,40 0,00 2,40 0,00 3,60
Papír 3,04 0,00 3,04 0,00 1,22
Plasty 9,67 0,00 9,67 0,00 14,51
19,00
2108301000
Plasty 10,83 0,00 19,14 0,00 28,71
29,00
2108401000
Plasty 0,00 0,00 2,52 0,00 3,78
4,00
2108501000
Plasty 4,02 0,00 4,02 0,00 6,03
6,00
2109001000
Plasty 0,00 0,00 22,49 0,00 33,74
34,00
2109101000
Tetrapak 13,08 0,00 28,45 0,00 42,68
Plasty 8,56 0,00 24,81 0,00 37,22
80,00
2109401000
Papír 27,64 0,00 27,64 0,00 11,06
Plasty 8,05 0,00 8,05 0,00 12,08
23,00
2109901000
Plasty 5,61 0,00 14,33 0,00 21,50
21,00
2110101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,31 0,00 3,47
Plasty 0,00 0,00 8,33 0,00 12,50
16,00
2110501000
Tetrapak 0,00 0,00 0,86 0,00 1,29
Plasty 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40
4,00
2110601000
Tetrapak 2,10 0,00 4,74 0,00 7,11
Papír 16,52 0,00 16,52 0,00 6,61
Plasty 3,10 0,00 5,50 0,00 8,25
22,00
2110701000
Tetrapak 2,72 0,00 2,72 0,00 4,08
Plasty 11,30 0,00 11,30 0,00 16,95
21,00
2110901000
Plasty 0,00 0,00 4,05 0,00 6,08
6,00
2111101000
Papír 11,55 0,00 11,55 0,00 4,62
Plasty 17,84 0,00 22,67 0,00 34,01
39,00
2111201000
Plasty 0,00 0,00 8,97 0,00 13,46
13,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
Plasty 2,96 0,00 10,28 0,00 15,42
19,00
2111601000
Papír 22,97 0,00 22,97 0,00 9,19
Plasty 1,99 0,00 4,34 0,00 6,51
16,00
2111801000
Plasty 0,00 0,00 7,48 0,00 11,22
Papír 8,34 0,00 8,34 0,00 3,34
15,00
3100101000
Plasty 3,99 0,00 3,99 0,00 5,99
6,00
3100701000
Plasty 24,94 0,00 38,77 0,00 58,16
Papír 19,82 0,00 19,82 0,00 7,93
66,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
Plasty 0,00 0,00 2,19 0,00 3,29
7,00
3101101000
Plasty 0,00 0,00 7,47 0,00 11,21
11,00
3101501000
Papír 32,43 0,00 32,43 0,00 12,97
Plasty 3,74 0,00 9,19 0,00 13,79
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
30,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 14,82 0,00 22,23
22,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 5,78 0,00 8,67
Papír 12,00 0,00 12,00 0,00 4,80
Plasty 12,63 0,00 32,86 0,00 49,29
63,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,36 0,00 5,04
Plasty 4,42 0,00 8,03 0,00 12,05
17,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 4,20 0,00 6,30
Plasty 4,95 0,00 24,64 0,00 36,96
43,00
3103501000
Plasty 6,86 0,00 15,30 0,00 22,95
Tetrapak 0,00 0,00 1,82 0,00 2,73
26,00
3104101000
Papír 27,40 0,00 27,40 0,00 10,96
Plasty 6,66 0,00 15,94 0,00 23,91
Tetrapak 0,00 0,00 2,30 0,00 3,45
38,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 3,41 0,00 5,12
Plasty 13,94 0,00 39,11 0,00 58,67
64,00
3104901000
Papír 11,86 0,00 11,86 0,00 4,74
Plasty 0,00 0,00 7,74 0,00 11,61
16,00
3105001000
Papír 0,00 0,00 7,20 0,00 2,88
Plasty 2,45 0,00 2,45 0,00 3,68
7,00
3105401000
Papír 3,73 0,00 3,73 0,00 1,49
Plasty 4,39 0,00 4,39 0,00 6,59
Tetrapak 2,71 0,00 2,71 0,00 4,07
12,00