Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2014Počet účastníků sběru Plasty:  44

Počet účastníků sběru Papír:  18

Počet účastníků sběru Tetrapak:  17

Celkový počet účastníků sběru:  45Sběr v roce 2014
Hmotnost kg za měsíc: březen Hmotnost kg za rok: 2014
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 0,00 0,00 10,75 0,00 16,13
16,00
1100201000
Papír 3,59 0,00 51,34 0,00 20,54
Plasty 14,69 0,00 32,35 0,00 48,53
69,00
1100401000
Plasty 0,00 0,00 4,53 0,00 6,80
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 2,67
9,00
1101401000
Papír 6,35 0,00 6,35 0,00 2,54
Tetrapak 1,47 0,00 1,47 0,00 2,21
Plasty 6,27 0,00 6,27 0,00 9,41
14,00
1102201000
Tetrapak 2,70 0,00 2,70 0,00 4,05
Plasty 5,76 0,00 5,76 0,00 8,64
13,00
1102301000
Papír 0,00 0,00 22,80 0,00 9,12
Plasty 0,00 0,00 16,06 0,00 24,09
Tetrapak 0,00 0,00 3,21 0,00 4,82
38,00
1103201000
Tetrapak 2,72 0,00 2,72 0,00 4,08
Papír 16,27 0,00 39,55 0,00 15,82
Plasty 3,69 0,00 11,38 0,00 17,07
37,00
1103301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,42 0,00 3,63
Plasty 4,04 0,00 11,32 0,00 16,98
21,00
1103501000
Plasty 13,90 0,00 13,90 0,00 20,85
Tetrapak 2,21 0,00 2,21 0,00 3,32
24,00
2100201000
Plasty 1,70 0,00 1,70 0,00 2,55
Tetrapak 1,66 0,00 1,66 0,00 2,49
5,00
2101201000
Plasty 0,00 0,00 5,52 0,00 8,28
8,00
2101501000
Plasty 0,00 0,00 15,90 0,00 23,85
Tetrapak 0,00 0,00 7,75 0,00 11,63
Papír 0,00 0,00 23,27 0,00 9,31
45,00
2101601000
Plasty 4,29 0,00 10,23 0,00 15,35
15,00
2101701000
Papír 0,00 0,00 38,50 0,00 15,40
Tetrapak 0,00 0,00 5,33 0,00 8,00
Plasty 0,00 0,00 15,36 0,00 23,04
46,00
2101901000
Plasty 1,99 0,00 5,92 0,00 8,88
9,00
2102501000
Tetrapak 0,00 0,00 4,71 0,00 7,07
Plasty 0,00 0,00 14,65 0,00 21,98
29,00
2102601000
Papír 0,00 0,00 32,32 0,00 12,93
Plasty 0,00 0,00 6,72 0,00 10,08
23,00
2103701000
Plasty 0,00 0,00 23,72 0,00 35,58
36,00
2104401000
Plasty 0,00 0,00 4,58 0,00 6,87
7,00
2104801000
Plasty 11,37 0,00 11,37 0,00 17,06
17,00
2105301000
Plasty 11,91 0,00 14,96 0,00 22,44
22,00
2105401000
Papír 0,00 0,00 8,25 0,00 3,30
3,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43
Papír 0,00 0,00 23,06 0,00 9,22
Plasty 0,00 0,00 26,52 0,00 39,78
53,00
2105701000
Papír 26,32 0,00 26,32 0,00 10,53
Plasty 4,52 0,00 8,34 0,00 12,51
23,00
2106401000
Tetrapak 2,72 0,00 2,72 0,00 4,08
Plasty 25,44 0,00 25,44 0,00 38,16
42,00
2106501000
Plasty 0,00 0,00 22,98 0,00 34,47
Papír 0,00 0,00 11,81 0,00 4,72
Tetrapak 0,00 0,00 1,25 0,00 1,88
41,00
2106601000
Plasty 0,00 0,00 4,41 0,00 6,62
7,00
2106801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02
Plasty 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
6,00
2107001000
Tetrapak 2,51 0,00 5,00 0,00 7,50
Plasty 13,25 0,00 37,08 0,00 55,62
63,00
2107301000
Tetrapak 2,13 0,00 9,70 0,00 14,55
Papír 61,31 0,00 61,31 0,00 24,52
Plasty 14,06 0,00 20,30 0,00 30,45
70,00
2107401000
Plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
Tetrapak 0,00 0,00 6,85 0,00 10,28
14,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 15,46 0,00 23,19
23,00
2107901000
Plasty 1,91 0,00 1,91 0,00 2,87
3,00
2107902000
Papír 7,64 0,00 7,64 0,00 3,06
Plasty 6,61 0,00 15,25 0,00 22,88
26,00
2108001000
Plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
Papír 0,00 0,00 16,98 0,00 6,79
11,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,66 0,00 5,49
Papír 0,00 0,00 8,27 0,00 3,31
9,00
2108102000
Papír 0,00 0,00 33,31 0,00 13,32
Plasty 6,62 0,00 9,16 0,00 13,74
Tetrapak 0,00 0,00 2,07 0,00 3,11
30,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 3,15 0,00 4,73
Papír 0,00 0,00 32,15 0,00 12,86
Plasty 18,68 0,00 30,98 0,00 46,47
64,00
2108401000
Plasty 0,00 0,00 2,40 0,00 3,60
4,00
2108501000
Plasty 6,47 0,00 6,47 0,00 9,71
10,00
2109001000
Papír 26,00 0,00 65,74 0,00 26,30
Plasty 15,98 0,00 15,98 0,00 23,97
50,00
2109101000
Tetrapak 11,83 0,00 35,49 0,00 53,24
Papír 0,00 0,00 2,97 0,00 1,19
Plasty 8,28 0,00 23,39 0,00 35,09
90,00
2109301000
Papír 31,53 0,00 40,04 0,00 16,02
Plasty 8,53 0,00 8,53 0,00 12,80
29,00
2109501000
Papír 142,09 0,00 142,09 0,00 56,84
Plasty 47,83 0,00 47,83 0,00 71,75
129,00
2109901000
Plasty 2,74 0,00 9,51 0,00 14,27
14,00
2110101000
Tetrapak 2,12 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 15,95 0,00 18,01 0,00 27,02
30,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
Papír 9,65 0,00 26,52 0,00 10,61
Plasty 7,41 0,00 9,39 0,00 14,09
28,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 3,14 0,00 4,71
Papír 36,16 0,00 46,59 0,00 18,64
Plasty 2,57 0,00 9,99 0,00 14,99
38,00
2110901000
Plasty 9,61 0,00 11,16 0,00 16,74
17,00
2111101000
Plasty 1,88 0,00 9,95 0,00 14,93
15,00
2111201000
Plasty 8,46 0,00 8,46 0,00 12,69
13,00
2111301000
Tetrapak 2,53 0,00 2,53 0,00 3,80
Papír 3,34 0,00 9,75 0,00 3,90
Plasty 3,49 0,00 11,21 0,00 16,82
25,00
2111401000
Plasty 1,71 0,00 1,71 0,00 2,57
Tetrapak 1,57 0,00 1,57 0,00 2,36
5,00
2111501000
Papír 17,78 0,00 35,39 0,00 14,16
Plasty 5,66 0,00 9,31 0,00 13,97
28,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,57 0,00 3,86
Papír 10,02 0,00 21,13 0,00 8,45
Plasty 4,97 0,00 10,00 0,00 15,00
27,00
2111701000
Papír 0,00 0,00 12,75 0,00 5,10
5,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 0,99 0,00 1,49
1,00
3100401000
Plasty 0,00 0,00 13,46 0,00 20,19
20,00
3100601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63
Plasty 0,00 0,00 1,87 0,00 2,81
5,00
3100701000
Plasty 0,00 0,00 4,70 0,00 7,05
7,00
3101001000
Plasty 2,41 0,00 6,75 0,00 10,13
10,00
3101101000
Plasty 13,85 0,00 25,74 0,00 38,61
39,00
3101301000
Plasty 3,76 0,00 5,29 0,00 7,94
8,00
3101501000
Papír 55,04 0,00 102,86 0,00 41,14
Plasty 8,16 0,00 21,14 0,00 31,71
Tetrapak 2,52 0,00 5,61 0,00 8,42
81,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 11,52 0,00 17,28
17,00
3102001000
Tetrapak 1,83 0,00 4,82 0,00 7,23
Papír 9,35 0,00 12,08 0,00 4,83
Plasty 11,81 0,00 23,86 0,00 35,79
48,00
3102101000
Papír 0,00 0,00 8,91 0,00 3,56
Plasty 6,03 0,00 6,03 0,00 9,05
13,00
3102801000
Tetrapak 1,79 0,00 7,17 0,00 10,76
Papír 7,38 0,00 23,49 0,00 9,40
Plasty 11,38 0,00 19,38 0,00 29,07
49,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 5,22 0,00 7,83
Plasty 0,00 0,00 7,24 0,00 10,86
19,00
3103501000
Tetrapak 2,65 0,00 2,65 0,00 3,98
Plasty 5,62 0,00 19,48 0,00 29,22
33,00
3104101000
Plasty 0,00 0,00 4,01 0,00 6,02
6,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 3,55 0,00 5,33
Papír 5,41 0,00 48,90 0,00 19,56
Plasty 2,40 0,00 40,47 0,00 60,71
86,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
Papír 0,00 0,00 20,45 0,00 8,18
Plasty 0,00 0,00 6,98 0,00 10,47
23,00
3105001000
Tetrapak 1,24 0,00 2,97 0,00 4,46
Plasty 0,00 0,00 4,05 0,00 6,08
11,00