Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci srpnu 2013Počet účastníků sběru Plasty:  39

Počet účastníků sběru Papír:  12

Počet účastníků sběru Tetrapak:  16

Celkový počet účastníků sběru:  44Sběr v roce 2013
Hmotnost kg za měsíc: srpen Hmotnost kg za rok: 2013
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Papír 0,00 0,00 24,31 0,00 9,72
Plasty 17,46 0,00 57,99 0,00 86,99
Tetrapak 1,74 0,00 6,07 0,00 9,11
106,00
1100201000
Papír 2,96 0,00 14,57 0,00 5,83
Plasty 5,00 0,00 32,80 0,00 49,20
Tetrapak 0,94 0,00 2,71 0,00 4,07
59,00
1100401000
Tetrapak 1,74 0,00 1,74 0,00 2,61
Plasty 4,04 0,00 12,01 0,00 18,02
21,00
1101401000
Papír 11,79 0,00 11,79 0,00 4,72
Plasty 7,01 0,00 13,56 0,00 20,34
25,00
1101501000
Papír 0,00 0,00 6,42 0,00 2,57
Plasty 0,00 0,00 44,19 0,00 66,29
69,00
1102301000
Tetrapak 2,08 0,00 5,21 0,00 7,82
Papír 22,64 0,00 64,26 0,00 25,70
Plasty 5,96 0,00 20,83 0,00 31,25
65,00
1103201000
Papír 17,42 0,00 49,00 0,00 19,60
Plasty 1,71 0,00 21,93 0,00 32,90
Tetrapak 0,00 0,00 1,69 0,00 2,54
55,00
1103301000
Tetrapak 2,19 0,00 2,19 0,00 3,29
Plasty 6,44 0,00 37,66 0,00 56,49
Papír 0,00 0,00 30,76 0,00 12,30
72,00
2100201000
Plasty 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63
Papír 0,00 0,00 7,57 0,00 3,03
6,00
2100401000
Plasty 0,00 0,00 9,80 0,00 14,70
15,00
2100701000
Plasty 0,00 0,00 5,60 0,00 8,40
Papír 0,00 0,00 17,00 0,00 6,80
Tetrapak 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95
19,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 13,72 0,00 20,58
Plasty 0,00 0,00 25,33 0,00 37,99
59,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 17,31 0,00 25,97
26,00
2101701000
Tetrapak 0,00 0,00 10,41 0,00 15,62
Papír 0,00 0,00 43,33 0,00 17,33
Plasty 0,00 0,00 19,98 0,00 29,97
63,00
2101901000
Plasty 4,92 0,00 4,92 0,00 7,38
7,00
2102501000
Tetrapak 0,00 0,00 4,42 0,00 6,63
Plasty 0,00 0,00 13,65 0,00 20,48
27,00
2102601000
Plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 3,98
Papír 0,00 0,00 14,94 0,00 5,98
10,00
2103701000
Plasty 3,85 0,00 55,65 0,00 83,48
Tetrapak 0,00 0,00 4,18 0,00 6,27
90,00
2104101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,08 0,00 4,62
Papír 0,00 0,00 9,50 0,00 3,80
8,00
2104301000
Plasty 25,55 0,00 32,16 0,00 48,24
48,00
2104401000
Plasty 6,06 0,00 17,91 0,00 26,87
Papír 0,00 0,00 8,67 0,00 3,47
30,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 35,47 0,00 53,21
53,00
2105301000
Plasty 4,93 0,00 28,97 0,00 43,46
Tetrapak 2,61 0,00 10,34 0,00 15,51
59,00
2105401000
Plasty 2,38 0,00 24,79 0,00 37,19
Papír 0,00 0,00 158,82 0,00 63,53
101,00
2105501000
Papír 21,60 0,00 62,61 0,00 25,04
Plasty 0,00 0,00 38,50 0,00 57,75
Tetrapak 0,00 0,00 10,73 0,00 16,10
99,00
2105701000
Papír 0,00 0,00 5,58 0,00 2,23
Plasty 0,00 0,00 16,77 0,00 25,16
27,00
2106401000
Plasty 5,29 0,00 17,37 0,00 26,06
Papír 8,34 0,00 16,72 0,00 6,69
Tetrapak 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00
36,00
2106501000
Papír 0,00 0,00 43,80 0,00 17,52
Plasty 5,90 0,00 39,07 0,00 58,61
Tetrapak 0,00 0,00 1,76 0,00 2,64
79,00
2106601000
Plasty 7,37 0,00 17,54 0,00 26,31
26,00
2106801000
Papír 11,78 0,00 11,78 0,00 4,71
Tetrapak 3,02 0,00 3,02 0,00 4,53
Plasty 3,34 0,00 8,47 0,00 12,71
22,00
2107001000
Tetrapak 4,21 0,00 11,77 0,00 17,66
Plasty 8,79 0,00 66,63 0,00 99,95
118,00
2107301000
Tetrapak 0,00 0,00 8,84 0,00 13,26
Papír 0,00 0,00 38,74 0,00 15,50
Plasty 0,00 0,00 23,44 0,00 35,16
64,00
2107401000
Tetrapak 13,39 0,00 54,11 0,00 81,17
Plasty 3,47 0,00 18,22 0,00 27,33
108,00
2107701000
Plasty 4,76 0,00 18,42 0,00 27,63
28,00
2107901000
Plasty 2,18 0,00 22,26 0,00 33,39
Tetrapak 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40
36,00
2107902000
Papír 0,00 0,00 40,02 0,00 16,01
Plasty 5,91 0,00 32,77 0,00 49,16
65,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,80 0,00 4,20
Plasty 0,00 0,00 4,90 0,00 7,35
12,00
2108102000
Tetrapak 0,00 0,00 4,10 0,00 6,15
Plasty 0,00 0,00 16,05 0,00 24,08
30,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94
Papír 0,00 0,00 43,01 0,00 17,20
Plasty 5,95 0,00 47,29 0,00 70,94
91,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 4,26 0,00 6,39
Plasty 1,96 0,00 11,18 0,00 16,77
23,00
2108501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,32 0,00 3,48
Plasty 0,00 0,00 9,36 0,00 14,04
18,00
2109001000
Papír 48,72 0,00 48,72 0,00 19,49
Plasty 21,40 0,00 49,79 0,00 74,69
94,00
2109101000
Plasty 5,64 0,00 57,66 0,00 86,49
Tetrapak 0,00 0,00 21,59 0,00 32,39
Papír 8,36 0,00 31,62 0,00 12,65
132,00
2109301000
Papír 20,10 0,00 52,62 0,00 21,05
Plasty 6,22 0,00 15,29 0,00 22,94
44,00
2109401000
Tetrapak 0,00 0,00 8,23 0,00 12,35
Plasty 0,00 0,00 7,44 0,00 11,16
24,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 167,02 0,00 66,81
Plasty 0,00 0,00 93,68 0,00 140,52
207,00
2109701000
Plasty 0,00 0,00 2,35 0,00 3,53
4,00
2109901000
Plasty 0,00 0,00 22,32 0,00 33,48
33,00
2110101000
Tetrapak 1,99 0,00 4,11 0,00 6,17
Plasty 4,76 0,00 36,86 0,00 55,29
61,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 4,83 0,00 7,25
Papír 0,00 0,00 40,89 0,00 16,36
Plasty 0,00 0,00 10,17 0,00 15,26
39,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32
Papír 0,00 0,00 31,12 0,00 12,45
Plasty 2,65 0,00 18,11 0,00 27,17
46,00
2110701000
Papír 0,00 0,00 42,56 0,00 17,02
Plasty 14,16 0,00 40,65 0,00 60,98
Tetrapak 2,80 0,00 5,39 0,00 8,09
86,00
2110901000
Plasty 0,00 0,00 16,54 0,00 24,81
Tetrapak 0,00 0,00 0,82 0,00 1,23
26,00
2111101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,88 0,00 5,82
Papír 0,00 0,00 24,63 0,00 9,85
Plasty 0,00 0,00 23,93 0,00 35,90
52,00
2111201000
Plasty 0,00 0,00 18,52 0,00 27,78
28,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,67 0,00 4,01
Plasty 0,00 0,00 10,19 0,00 15,29
19,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,64 0,00 2,46
Plasty 0,00 0,00 4,87 0,00 7,31
10,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 0,66 0,00 0,99
Papír 0,00 0,00 26,62 0,00 10,65
Plasty 0,00 0,00 11,15 0,00 16,73
28,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,50 0,00 6,75
Papír 0,00 0,00 89,18 0,00 35,67
Plasty 7,18 0,00 28,43 0,00 42,65
85,00
2111701000
Tetrapak 0,00 0,00 1,82 0,00 2,73
Papír 0,00 0,00 47,54 0,00 19,02
Plasty 0,00 0,00 23,51 0,00 35,27
57,00
3100101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,88 0,00 2,82
Plasty 0,00 0,00 48,95 0,00 73,43
76,00
3100201000
Papír 0,00 0,00 58,63 0,00 23,45
Plasty 2,85 0,00 8,62 0,00 12,93
36,00
3100401000
Plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34
4,00
3100601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,59 0,00 3,89
Plasty 0,00 0,00 3,09 0,00 4,64
9,00
3100701000
Plasty 5,14 0,00 8,03 0,00 12,05
12,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,58 0,00 3,87
Plasty 0,00 0,00 5,65 0,00 8,48
12,00
3101101000
Plasty 0,00 0,00 14,81 0,00 22,22
22,00
3101301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 2,88
Papír 7,53 0,00 18,82 0,00 7,53
Plasty 0,00 0,00 7,42 0,00 11,13
22,00
3101501000
Plasty 21,15 0,00 54,28 0,00 81,42
Tetrapak 0,00 0,00 2,70 0,00 4,05
Papír 30,32 0,00 158,83 0,00 63,53
149,00
3101701000
Plasty 5,48 0,00 36,87 0,00 55,31
55,00
3102001000
Tetrapak 1,85 0,00 3,73 0,00 5,60
Plasty 3,34 0,00 19,02 0,00 28,53
34,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,73 0,00 5,60
Plasty 0,00 0,00 12,87 0,00 19,31
25,00
3102801000
Tetrapak 3,10 0,00 12,03 0,00 18,05
Papír 0,00 0,00 16,08 0,00 6,43
Plasty 6,43 0,00 42,01 0,00 63,02
87,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 7,01 0,00 40,15 0,00 60,23
63,00
3104101000
Plasty 1,65 0,00 6,87 0,00 10,31
10,00
3104601000
Tetrapak 6,65 0,00 12,73 0,00 19,10
Plasty 0,00 0,00 27,85 0,00 41,78
61,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 4,82 0,00 7,23
Papír 0,00 0,00 14,83 0,00 5,93
Plasty 0,00 0,00 33,11 0,00 49,67
63,00
3105001000
Tetrapak 2,87 0,00 6,79 0,00 10,19
Plasty 0,00 0,00 8,19 0,00 12,29
22,00
3105401000
Plasty 0,00 0,00 10,81 0,00 16,22
Tetrapak 2,90 0,00 5,55 0,00 8,33
Papír 0,00 0,00 11,13 0,00 4,45
29,00