Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2013Počet účastníků sběru Plasty:  53

Počet účastníků sběru Papír:  14

Počet účastníků sběru Tetrapak:  26

Celkový počet účastníků sběru:  56Sběr v roce 2013
Hmotnost kg za měsíc: květen Hmotnost kg za rok: 2013
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 0,00 0,00 26,55 0,00 39,83
Tetrapak 0,00 0,00 1,54 0,00 2,31
Papír 0,00 0,00 5,81 0,00 2,32
44,00
1100201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,77 0,00 2,66
Plasty 16,90 0,00 24,80 0,00 37,20
Papír 3,90 0,00 7,26 0,00 2,90
43,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 6,55 0,00 9,83
10,00
1101501000
Plasty 5,09 0,00 24,07 0,00 36,10
36,00
1102301000
Papír 0,00 0,00 32,45 0,00 12,98
Plasty 0,00 0,00 9,95 0,00 14,93
Tetrapak 0,00 0,00 1,85 0,00 2,78
31,00
1103201000
Tetrapak 1,69 0,00 1,69 0,00 2,54
Papír 5,05 0,00 31,58 0,00 12,63
Plasty 5,06 0,00 14,14 0,00 21,21
36,00
1103301000
Plasty 5,74 0,00 23,57 0,00 35,35
Papír 0,00 0,00 20,05 0,00 8,02
43,00
2100401000
Plasty 0,00 0,00 2,79 0,00 4,19
4,00
2100701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95
Papír 0,00 0,00 17,00 0,00 6,80
Plasty 0,00 0,00 5,60 0,00 8,40
19,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 8,66 0,00 12,99
Plasty 8,84 0,00 20,26 0,00 30,39
43,00
2101601000
Plasty 7,93 0,00 11,41 0,00 17,11
17,00
2101701000
Tetrapak 10,41 0,00 10,41 0,00 15,62
Plasty 19,98 0,00 19,98 0,00 29,97
Papír 43,33 0,00 43,33 0,00 17,33
63,00
2102501000
Plasty 13,65 0,00 13,65 0,00 20,48
Tetrapak 4,42 0,00 4,42 0,00 6,63
27,00
2103701000
Tetrapak 2,23 0,00 4,18 0,00 6,27
Plasty 9,64 0,00 45,49 0,00 68,24
75,00
2104101000
Tetrapak 1,92 0,00 1,92 0,00 2,88
3,00
2104401000
Plasty 7,16 0,00 10,44 0,00 15,66
Papír 8,67 0,00 8,67 0,00 3,47
19,00
2104801000
Plasty 12,12 0,00 15,80 0,00 23,70
24,00
2105301000
Tetrapak 2,64 0,00 5,34 0,00 8,01
Plasty 4,65 0,00 10,68 0,00 16,02
24,00
2105401000
Papír 21,28 0,00 141,63 0,00 56,65
Plasty 4,99 0,00 10,07 0,00 15,11
72,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 6,18 0,00 9,27
Papír 0,00 0,00 41,01 0,00 16,40
Plasty 10,21 0,00 30,34 0,00 45,51
71,00
2105701000
Plasty 10,53 0,00 10,53 0,00 15,80
16,00
2106401000
Papír 0,00 0,00 8,38 0,00 3,35
Plasty 0,00 0,00 9,24 0,00 13,86
Tetrapak 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00
20,00
2106501000
Tetrapak 1,76 0,00 1,76 0,00 2,64
Plasty 12,40 0,00 25,60 0,00 38,40
Papír 9,74 0,00 43,80 0,00 17,52
59,00
2106601000
Plasty 3,05 0,00 10,17 0,00 15,26
15,00
2106801000
Plasty 0,00 0,00 5,13 0,00 7,70
8,00
2107001000
Tetrapak 0,00 0,00 4,22 0,00 6,33
Plasty 11,39 0,00 33,09 0,00 49,64
56,00
2107301000
Papír 0,00 0,00 16,37 0,00 6,55
Plasty 0,00 0,00 7,03 0,00 10,55
Tetrapak 2,76 0,00 4,34 0,00 6,51
24,00
2107401000
Plasty 0,00 0,00 5,14 0,00 7,71
Tetrapak 0,00 0,00 25,28 0,00 37,92
46,00
2107701000
Plasty 6,65 0,00 13,66 0,00 20,49
20,00
2107901000
Plasty 12,11 0,00 15,31 0,00 22,97
Tetrapak 1,60 0,00 1,60 0,00 2,40
25,00
2107902000
Papír 0,00 0,00 30,63 0,00 12,25
Plasty 2,55 0,00 20,00 0,00 30,00
42,00
2108101000
Plasty 1,56 0,00 1,56 0,00 2,34
Tetrapak 2,80 0,00 2,80 0,00 4,20
7,00
2108102000
Tetrapak 2,42 0,00 2,42 0,00 3,63
Plasty 8,05 0,00 8,05 0,00 12,08
16,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94
Papír 0,00 0,00 7,70 0,00 3,08
Plasty 2,80 0,00 28,42 0,00 42,63
49,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,02 0,00 3,03
Plasty 3,06 0,00 7,40 0,00 11,10
14,00
2108501000
Tetrapak 2,32 0,00 2,32 0,00 3,48
Plasty 9,36 0,00 9,36 0,00 14,04
18,00
2109001000
Plasty 15,63 0,00 28,39 0,00 42,59
43,00
2109101000
Papír 9,59 0,00 23,26 0,00 9,30
Plasty 10,34 0,00 24,89 0,00 37,34
Tetrapak 2,61 0,00 10,01 0,00 15,02
62,00
2109301000
Papír 32,52 0,00 32,52 0,00 13,01
Plasty 9,07 0,00 9,07 0,00 13,61
27,00
2109401000
Tetrapak 4,92 0,00 8,23 0,00 12,35
Plasty 2,69 0,00 7,44 0,00 11,16
24,00
2109501000
Plasty 93,68 0,00 93,68 0,00 140,52
141,00
2109701000
Plasty 0,00 0,00 2,35 0,00 3,53
4,00
2109901000
Plasty 1,68 0,00 16,37 0,00 24,56
25,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 19,21 0,00 28,82
29,00
2110301000
Tetrapak 3,33 0,00 3,33 0,00 5,00
Plasty 6,69 0,00 6,69 0,00 10,04
15,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,36 0,00 3,54
Papír 5,85 0,00 31,12 0,00 12,45
Plasty 4,44 0,00 10,85 0,00 16,27
32,00
2110701000
Papír 0,00 0,00 22,95 0,00 9,18
Plasty 5,01 0,00 17,73 0,00 26,60
36,00
2110901000
Tetrapak 0,82 0,00 0,82 0,00 1,23
Plasty 5,03 0,00 10,72 0,00 16,08
17,00
2111101000
Tetrapak 2,38 0,00 2,38 0,00 3,57
Papír 0,00 0,00 15,81 0,00 6,32
Plasty 14,66 0,00 21,62 0,00 32,43
42,00
2111201000
Plasty 8,05 0,00 13,06 0,00 19,59
20,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,67 0,00 4,01
Plasty 0,00 0,00 5,37 0,00 8,06
12,00
2111401000
Plasty 0,00 0,00 2,66 0,00 3,99
4,00
2111501000
Tetrapak 0,66 0,00 0,66 0,00 0,99
Papír 3,35 0,00 26,62 0,00 10,65
Plasty 4,02 0,00 11,15 0,00 16,73
28,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,77 0,00 2,66
Papír 23,87 0,00 73,34 0,00 29,34
Plasty 3,34 0,00 12,48 0,00 18,72
51,00
2111701000
Papír 29,93 0,00 29,93 0,00 11,97
Plasty 6,62 0,00 6,62 0,00 9,93
Tetrapak 1,82 0,00 1,82 0,00 2,73
25,00
3100101000
Tetrapak 1,88 0,00 1,88 0,00 2,82
Plasty 39,07 0,00 39,07 0,00 58,61
61,00
3100401000
Plasty 2,89 0,00 2,89 0,00 4,34
4,00
3100601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,26 0,00 1,89
Plasty 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63
5,00
3100701000
Plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34
4,00
3101001000
Tetrapak 2,58 0,00 2,58 0,00 3,87
Plasty 1,77 0,00 3,54 0,00 5,31
9,00
3101101000
Plasty 3,26 0,00 8,96 0,00 13,44
13,00
3101301000
Papír 11,29 0,00 11,29 0,00 4,52
Plasty 2,08 0,00 7,42 0,00 11,13
16,00
3101501000
Plasty 9,98 0,00 20,63 0,00 30,95
Papír 26,71 0,00 26,71 0,00 10,68
42,00
3101701000
Plasty 19,84 0,00 26,61 0,00 39,92
40,00
3102001000
Tetrapak 1,88 0,00 1,88 0,00 2,82
Plasty 9,37 0,00 13,83 0,00 20,75
24,00
3102101000
Plasty 0,00 0,00 5,26 0,00 7,89
Tetrapak 3,73 0,00 3,73 0,00 5,60
13,00
3102801000
Tetrapak 4,54 0,00 8,93 0,00 13,40
Papír 0,00 0,00 16,08 0,00 6,43
Plasty 9,79 0,00 26,16 0,00 39,24
59,00
3103501000
Tetrapak 2,12 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 7,08 0,00 19,55 0,00 29,33
33,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,98 0,00 4,47
Plasty 0,00 0,00 11,05 0,00 16,58
21,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77
Plasty 0,00 0,00 16,82 0,00 25,23
30,00
3105001000
Tetrapak 1,13 0,00 2,45 0,00 3,68
Plasty 1,99 0,00 4,96 0,00 7,44
11,00
3105401000
Plasty 5,28 0,00 5,28 0,00 7,92
Tetrapak 0,00 0,00 2,65 0,00 3,98
12,00