Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2012Počet účastníků sběru Plasty:  27

Počet účastníků sběru Papír:  13

Počet účastníků sběru Tetrapak:  12

Celkový počet účastníků sběru:  29Sběr v roce 2012
Hmotnost kg za měsíc: květen Hmotnost kg za rok: 2012
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Papír 5,63 0,00 5,63 0,00 2,25
Plasty 4,01 0,00 12,65 0,00 18,98
Tetrapak 1,18 0,00 1,18 0,00 1,77
23,00
1100201000
Papír 14,33 0,00 14,33 0,00 5,73
Plasty 72,20 0,00 97,11 0,00 145,67
151,00
1101501000
Papír 0,00 0,00 27,90 0,00 11,16
Plasty 0,00 0,00 12,10 0,00 18,15
29,00
1102201000
Plasty 5,15 0,00 5,15 0,00 7,73
8,00
1102301000
Tetrapak 0,00 0,00 4,22 0,00 6,33
Papír 0,00 0,00 86,45 0,00 34,58
Plasty 0,00 0,00 15,03 0,00 22,55
63,00
1103201000
Plasty 0,00 0,00 12,74 0,00 19,11
Tetrapak 0,00 0,00 2,71 0,00 4,07
Papír 0,00 0,00 21,83 0,00 8,73
32,00
2100401000
Plasty 0,00 0,00 21,47 0,00 32,21
Papír 0,00 0,00 7,10 0,00 2,84
35,00
2100701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,61 0,00 3,92
Plasty 0,00 0,00 2,37 0,00 3,56
7,00
2101501000
Plasty 0,00 0,00 8,73 0,00 13,10
Tetrapak 3,86 0,00 3,86 0,00 5,79
19,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 10,53 0,00 15,80
16,00
2101701000
Papír 0,00 0,00 39,69 0,00 15,88
Tetrapak 0,00 0,00 10,00 0,00 15,00
Plasty 0,00 0,00 13,30 0,00 19,95
51,00
2102601000
Plasty 0,00 0,00 3,33 0,00 5,00
5,00
2103301000
Papír 0,00 0,00 32,43 0,00 12,97
13,00
2104401000
Plasty 6,64 0,00 14,84 0,00 22,26
Tetrapak 2,36 0,00 4,84 0,00 7,26
30,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 18,48 0,00 27,72
28,00
2105401000
Papír 130,86 0,00 130,86 0,00 52,34
Plasty 1,87 0,00 1,87 0,00 2,81
55,00
2105501000
Plasty 0,00 0,00 45,09 0,00 67,64
Tetrapak 0,00 0,00 3,95 0,00 5,93
Papír 0,00 0,00 78,44 0,00 31,38
105,00
2106401000
Papír 0,00 0,00 41,21 0,00 16,48
Plasty 0,00 0,00 14,75 0,00 22,13
39,00
2106601000
Tetrapak 0,00 0,00 7,21 0,00 10,82
11,00
2106801000
Plasty 0,00 0,00 11,29 0,00 16,93
17,00
2107001000
Plasty 11,17 0,00 22,36 0,00 33,54
Tetrapak 0,00 0,00 4,86 0,00 7,29
41,00
2107301000
Tetrapak 3,88 0,00 8,42 0,00 12,63
Papír 0,00 0,00 24,78 0,00 9,91
Plasty 10,74 0,00 19,21 0,00 28,82
51,00
2107401000
Plasty 4,95 0,00 7,67 0,00 11,51
Tetrapak 5,57 0,00 14,58 0,00 21,87
Papír 0,00 0,00 9,61 0,00 3,84
37,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 12,01 0,00 18,02
18,00
2107901000
Tetrapak 0,00 0,00 2,50 0,00 3,75
Plasty 2,57 0,00 9,65 0,00 14,48
18,00
2107902000
Plasty 0,00 0,00 5,36 0,00 8,04
8,00
2108101000
Tetrapak 2,30 0,00 2,30 0,00 3,45
Plasty 1,18 0,00 1,18 0,00 1,77
5,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03
Plasty 8,02 0,00 48,07 0,00 72,11
Papír 7,28 0,00 33,11 0,00 13,24
91,00
2108501000
Tetrapak 3,98 0,00 3,98 0,00 5,97
Plasty 8,11 0,00 8,11 0,00 12,17
18,00
2109001000
Papír 27,85 0,00 53,15 0,00 21,26
Plasty 11,03 0,00 21,88 0,00 32,82
54,00
2109101000
Tetrapak 2,78 0,00 9,21 0,00 13,82
Papír 0,00 0,00 9,86 0,00 3,94
Plasty 11,50 0,00 27,31 0,00 40,97
59,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 8,27 0,00 3,31
Plasty 0,00 0,00 7,82 0,00 11,73
15,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 26,82 0,00 10,73
Plasty 0,00 0,00 41,25 0,00 61,88
73,00
2109501000
Papír 78,22 0,00 256,27 0,00 102,51
Plasty 63,15 0,00 85,40 0,00 128,10
231,00
2109701000
Plasty 4,97 0,00 4,97 0,00 7,46
7,00
2109901000
Tetrapak 0,00 0,00 1,95 0,00 2,93
Papír 0,00 0,00 7,18 0,00 2,87
Plasty 2,48 0,00 12,88 0,00 19,32
25,00
2110101000
Tetrapak 3,29 0,00 3,29 0,00 4,94
Papír 14,21 0,00 14,21 0,00 5,68
Plasty 25,29 0,00 25,29 0,00 37,94
49,00
2110501000
Tetrapak 0,00 0,00 0,75 0,00 1,13
Plasty 0,00 0,00 1,79 0,00 2,69
4,00
2110601000
Papír 12,12 0,00 12,12 0,00 4,85
Plasty 10,85 0,00 12,97 0,00 19,45
24,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 6,73 0,00 10,10
Papír 0,00 0,00 26,84 0,00 10,74
Plasty 5,13 0,00 24,55 0,00 36,83
58,00
2110901000
Tetrapak 2,02 0,00 2,02 0,00 3,03
Papír 58,73 0,00 58,73 0,00 23,49
Plasty 7,82 0,00 26,26 0,00 39,39
66,00
2111101000
Tetrapak 1,85 0,00 1,85 0,00 2,78
Papír 9,05 0,00 16,14 0,00 6,46
Plasty 4,52 0,00 8,42 0,00 12,63
22,00
2111201000
Plasty 0,00 0,00 12,64 0,00 18,96
19,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 0,93 0,00 1,40
Plasty 0,79 0,00 4,58 0,00 6,87
8,00
2111501000
Papír 6,23 0,00 28,60 0,00 11,44
Plasty 4,09 0,00 20,63 0,00 30,95
42,00
3100401000
Plasty 0,00 0,00 34,82 0,00 52,23
52,00
3100701000
Plasty 3,69 0,00 3,69 0,00 5,54
6,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 0,94 0,00 1,41
Plasty 0,00 0,00 1,41 0,00 2,12
4,00
3102101000
Plasty 8,89 0,00 101,70 0,00 152,55
Tetrapak 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32
Papír 11,90 0,00 41,99 0,00 16,80
176,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02
Papír 6,55 0,00 17,92 0,00 7,17
Plasty 0,00 0,00 3,65 0,00 5,48
16,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,77 0,00 5,66
Plasty 5,13 0,00 17,05 0,00 25,58
31,00
3104601000
Plasty 0,00 0,00 8,61 0,00 12,92
Tetrapak 0,00 0,00 2,44 0,00 3,66
17,00
3105401000
Tetrapak 2,61 0,00 10,92 0,00 16,38
Plasty 3,10 0,00 6,06 0,00 9,09
25,00