Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2012Počet účastníků sběru Plasty:  27

Počet účastníků sběru Papír:  12

Počet účastníků sběru Tetrapak:  7

Celkový počet účastníků sběru:  28Sběr v roce 2012
Hmotnost kg za měsíc: duben Hmotnost kg za rok: 2012
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 8,64 0,00 8,64 0,00 12,96
13,00
1100201000
Plasty 0,00 0,00 24,91 0,00 37,37
37,00
1101501000
Plasty 7,16 0,00 7,16 0,00 10,74
Papír 24,36 0,00 24,36 0,00 9,74
20,00
1102301000
Papír 20,26 0,00 56,25 0,00 22,50
Plasty 5,13 0,00 8,16 0,00 12,24
Tetrapak 2,62 0,00 2,62 0,00 3,93
39,00
1103201000
Plasty 1,94 0,00 8,71 0,00 13,07
Papír 0,00 0,00 15,36 0,00 6,14
19,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 7,10 0,00 2,84
Plasty 9,51 0,00 17,95 0,00 26,93
30,00
2100701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,61 0,00 3,92
Plasty 0,00 0,00 2,37 0,00 3,56
7,00
2101601000
Plasty 10,53 0,00 10,53 0,00 15,80
16,00
2102601000
Plasty 3,33 0,00 3,33 0,00 5,00
5,00
2104401000
Plasty 4,42 0,00 8,20 0,00 12,30
Tetrapak 0,00 0,00 2,48 0,00 3,72
16,00
2105501000
Papír 48,28 0,00 62,96 0,00 25,18
Plasty 18,88 0,00 35,13 0,00 52,70
Tetrapak 0,00 0,00 3,95 0,00 5,93
84,00
2106401000
Papír 0,00 0,00 41,21 0,00 16,48
Plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34
21,00
2106601000
Tetrapak 0,00 0,00 7,21 0,00 10,82
11,00
2107001000
Plasty 8,57 0,00 11,19 0,00 16,79
Tetrapak 2,59 0,00 4,86 0,00 7,29
24,00
2107301000
Tetrapak 4,54 0,00 4,54 0,00 6,81
Papír 24,78 0,00 24,78 0,00 9,91
Plasty 8,47 0,00 8,47 0,00 12,71
29,00
2107401000
Plasty 0,00 0,00 2,72 0,00 4,08
Papír 9,61 0,00 9,61 0,00 3,84
Tetrapak 4,73 0,00 9,01 0,00 13,52
21,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 4,47 0,00 6,71
7,00
2107901000
Tetrapak 0,00 0,00 2,50 0,00 3,75
Plasty 2,86 0,00 5,01 0,00 7,52
11,00
2107902000
Plasty 2,90 0,00 2,90 0,00 4,35
4,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,21 0,00 3,32
Plasty 8,61 0,00 27,77 0,00 41,66
45,00
2109001000
Papír 25,30 0,00 25,30 0,00 10,12
Plasty 10,85 0,00 10,85 0,00 16,27
26,00
2109101000
Tetrapak 2,60 0,00 4,14 0,00 6,21
Plasty 2,05 0,00 5,48 0,00 8,22
14,00
2109301000
Papír 8,27 0,00 8,27 0,00 3,31
Plasty 7,82 0,00 7,82 0,00 11,73
15,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 26,82 0,00 10,73
Plasty 0,00 0,00 41,25 0,00 61,88
73,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 178,05 0,00 71,22
Plasty 0,00 0,00 22,25 0,00 33,38
105,00
2109901000
Tetrapak 1,95 0,00 1,95 0,00 2,93
Plasty 4,06 0,00 8,48 0,00 12,72
16,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 4,23 0,00 6,35
Papír 12,34 0,00 26,84 0,00 10,74
Plasty 6,86 0,00 18,14 0,00 27,21
44,00
2110901000
Plasty 18,44 0,00 18,44 0,00 27,66
28,00
2111101000
Papír 7,09 0,00 7,09 0,00 2,84
Plasty 1,83 0,00 3,90 0,00 5,85
9,00
2111201000
Plasty 4,77 0,00 12,64 0,00 18,96
19,00
2111501000
Papír 3,29 0,00 12,40 0,00 4,96
Plasty 4,27 0,00 10,22 0,00 15,33
20,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 0,94 0,00 1,41
Plasty 0,00 0,00 1,41 0,00 2,12
4,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32
Papír 13,45 0,00 13,45 0,00 5,38
Plasty 7,96 0,00 35,13 0,00 52,70
64,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,25 0,00 1,88
Plasty 2,29 0,00 9,04 0,00 13,56
15,00
3105401000
Tetrapak 2,35 0,00 5,17 0,00 7,76
Plasty 2,96 0,00 2,96 0,00 4,44
12,00