Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu a dubnu 2013Počet účastníků sběru Plasty:  41

Počet účastníků sběru Papír:  20

Počet účastníků sběru Tetrapak:  15

Celkový počet účastníků sběru:  45Sběr v roce 2013
Hmotnost kg za měsíc: březen a duben Hmotnost kg za rok: 2013
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 13,69 0,00 26,55 0,00 39,83
Tetrapak 1,54 0,00 1,54 0,00 2,31
Papír 5,81 0,00 5,81 0,00 2,32
44,00
1100201000
Papír 3,36 0,00 3,36 0,00 1,34
Plasty 0,00 0,00 7,90 0,00 11,85
Tetrapak 0,00 0,00 1,77 0,00 2,66
16,00
1101401000
Plasty 6,55 0,00 6,55 0,00 9,83
10,00
1101501000
Plasty 6,00 0,00 18,98 0,00 28,47
28,00
1102301000
Tetrapak 1,85 0,00 1,85 0,00 2,78
Plasty 9,95 0,00 9,95 0,00 14,93
Papír 32,45 0,00 32,45 0,00 12,98
31,00
1103201000
Papír 26,53 0,00 26,53 0,00 10,61
Plasty 5,75 0,00 9,08 0,00 13,62
24,00
1103301000
Papír 20,05 0,00 20,05 0,00 8,02
Plasty 11,85 0,00 17,83 0,00 26,75
35,00
2100401000
Plasty 0,00 0,00 2,79 0,00 4,19
4,00
2100701000
Tetrapak 2,63 0,00 2,63 0,00 3,95
Papír 17,00 0,00 17,00 0,00 6,80
Plasty 5,60 0,00 5,60 0,00 8,40
19,00
2101501000
Tetrapak 4,60 0,00 8,66 0,00 12,99
Plasty 4,49 0,00 11,42 0,00 17,13
30,00
2101601000
Plasty 3,48 0,00 3,48 0,00 5,22
5,00
2103701000
Tetrapak 0,00 0,00 1,95 0,00 2,93
Plasty 22,19 0,00 35,85 0,00 53,78
57,00
2104401000
Plasty 0,00 0,00 3,28 0,00 4,92
5,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 3,68 0,00 5,52
6,00
2105301000
Plasty 0,00 0,00 6,03 0,00 9,05
Tetrapak 0,00 0,00 2,70 0,00 4,05
13,00
2105401000
Plasty 0,00 0,00 5,08 0,00 7,62
Papír 120,35 0,00 120,35 0,00 48,14
56,00
2105501000
Plasty 9,33 0,00 20,13 0,00 30,20
Tetrapak 3,79 0,00 6,18 0,00 9,27
Papír 41,01 0,00 41,01 0,00 16,40
56,00
2106401000
Tetrapak 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00
Plasty 9,24 0,00 9,24 0,00 13,86
Papír 8,38 0,00 8,38 0,00 3,35
20,00
2106501000
Papír 34,06 0,00 34,06 0,00 13,62
Plasty 0,00 0,00 13,20 0,00 19,80
33,00
2106601000
Plasty 7,12 0,00 7,12 0,00 10,68
11,00
2106801000
Plasty 5,13 0,00 5,13 0,00 7,70
8,00
2107001000
Tetrapak 2,23 0,00 4,22 0,00 6,33
Plasty 12,02 0,00 21,70 0,00 32,55
39,00
2107301000
Tetrapak 1,58 0,00 1,58 0,00 2,37
Papír 16,37 0,00 16,37 0,00 6,55
Plasty 7,03 0,00 7,03 0,00 10,55
19,00
2107401000
Tetrapak 10,02 0,00 25,28 0,00 37,92
Plasty 2,52 0,00 5,14 0,00 7,71
46,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 7,01 0,00 10,52
11,00
2107901000
Plasty 0,00 0,00 3,20 0,00 4,80
5,00
2107902000
Papír 30,63 0,00 30,63 0,00 12,25
Plasty 7,30 0,00 17,45 0,00 26,18
38,00
2108301000
Papír 7,70 0,00 7,70 0,00 3,08
Plasty 8,39 0,00 25,62 0,00 38,43
Tetrapak 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94
44,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,02 0,00 3,03
Plasty 0,00 0,00 4,34 0,00 6,51
10,00
2109001000
Plasty 0,00 0,00 12,76 0,00 19,14
19,00
2109101000
Tetrapak 5,31 0,00 7,40 0,00 11,10
Papír 13,67 0,00 13,67 0,00 5,47
Plasty 9,80 0,00 14,55 0,00 21,83
38,00
2109401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,31 0,00 4,97
Plasty 0,00 0,00 4,75 0,00 7,13
12,00
2109701000
Plasty 2,35 0,00 2,35 0,00 3,53
4,00
2109901000
Plasty 10,41 0,00 14,69 0,00 22,04
22,00
2110101000
Plasty 19,21 0,00 19,21 0,00 28,82
29,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,36 0,00 3,54
Papír 25,27 0,00 25,27 0,00 10,11
Plasty 2,28 0,00 6,41 0,00 9,62
23,00
2110701000
Papír 22,95 0,00 22,95 0,00 9,18
Plasty 5,78 0,00 12,72 0,00 19,08
28,00
2110901000
Plasty 0,00 0,00 5,69 0,00 8,54
9,00
2111101000
Papír 15,81 0,00 15,81 0,00 6,32
Plasty 4,71 0,00 6,96 0,00 10,44
17,00
2111201000
Plasty 0,00 0,00 5,01 0,00 7,52
8,00
2111301000
Tetrapak 2,67 0,00 2,67 0,00 4,01
Plasty 5,37 0,00 5,37 0,00 8,06
12,00
2111401000
Plasty 2,66 0,00 2,66 0,00 3,99
4,00
2111501000
Papír 23,27 0,00 23,27 0,00 9,31
Plasty 4,01 0,00 7,13 0,00 10,70
20,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,77 0,00 2,66
Papír 49,47 0,00 49,47 0,00 19,79
Plasty 2,64 0,00 9,14 0,00 13,71
36,00
3100601000
Tetrapak 1,26 0,00 1,26 0,00 1,89
Plasty 1,75 0,00 1,75 0,00 2,63
5,00
3100701000
Plasty 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34
4,00
3101001000
Plasty 0,00 0,00 1,77 0,00 2,66
3,00
3101101000
Plasty 2,92 0,00 5,70 0,00 8,55
9,00
3101301000
Plasty 1,88 0,00 5,34 0,00 8,01
8,00
3101501000
Plasty 10,65 0,00 10,65 0,00 15,98
16,00
3101701000
Plasty 6,77 0,00 6,77 0,00 10,16
10,00
3102001000
Plasty 3,18 0,00 4,46 0,00 6,69
7,00
3102101000
Plasty 2,52 0,00 5,26 0,00 7,89
8,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 4,39 0,00 6,59
Papír 16,08 0,00 16,08 0,00 6,43
Plasty 7,54 0,00 16,37 0,00 24,56
38,00
3103501000
Plasty 6,07 0,00 12,47 0,00 18,70
19,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,98 0,00 4,47
Plasty 0,00 0,00 11,05 0,00 16,58
21,00
3104801000
Tetrapak 3,18 0,00 3,18 0,00 4,77
Plasty 16,82 0,00 16,82 0,00 25,23
30,00
3105001000
Tetrapak 1,32 0,00 1,32 0,00 1,98
Plasty 1,63 0,00 2,97 0,00 4,46
6,00
3105401000
Tetrapak 2,65 0,00 2,65 0,00 3,98
4,00