Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2014Počet účastníků sběru Plasty:  37

Počet účastníků sběru Papír:  14

Počet účastníků sběru Tetrapak:  14

Celkový počet účastníků sběru:  40Sběr v roce 2014
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2014
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 0,00 0,00 10,75 0,00 16,13
16,00
1100201000
Plasty 7,72 0,00 17,66 0,00 26,49
Papír 23,72 0,00 47,75 0,00 19,10
46,00
1100401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,78 0,00 2,67
Plasty 0,00 0,00 4,53 0,00 6,80
9,00
1102301000
Plasty 6,52 0,00 16,06 0,00 24,09
Tetrapak 1,77 0,00 3,21 0,00 4,82
Papír 3,23 0,00 22,80 0,00 9,12
38,00
1103201000
Papír 4,69 0,00 23,28 0,00 9,31
Plasty 2,55 0,00 7,69 0,00 11,54
21,00
1103301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,42 0,00 3,63
Plasty 0,00 0,00 7,28 0,00 10,92
15,00
2101201000
Plasty 0,00 0,00 5,52 0,00 8,28
8,00
2101501000
Tetrapak 4,06 0,00 7,75 0,00 11,63
Plasty 8,34 0,00 15,90 0,00 23,85
Papír 23,27 0,00 23,27 0,00 9,31
45,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 5,94 0,00 8,91
9,00
2101701000
Plasty 0,00 0,00 15,36 0,00 23,04
Papír 0,00 0,00 38,50 0,00 15,40
Tetrapak 0,00 0,00 5,33 0,00 8,00
46,00
2101901000
Plasty 0,00 0,00 3,93 0,00 5,90
6,00
2102501000
Plasty 0,00 0,00 14,65 0,00 21,98
Tetrapak 0,00 0,00 4,71 0,00 7,07
29,00
2102601000
Plasty 0,00 0,00 6,72 0,00 10,08
Papír 0,00 0,00 32,32 0,00 12,93
23,00
2103701000
Plasty 14,82 0,00 23,72 0,00 35,58
36,00
2104401000
Plasty 4,58 0,00 4,58 0,00 6,87
7,00
2105301000
Plasty 3,05 0,00 3,05 0,00 4,58
5,00
2105401000
Papír 0,00 0,00 8,25 0,00 3,30
3,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43
Papír 8,70 0,00 23,06 0,00 9,22
Plasty 15,48 0,00 26,52 0,00 39,78
53,00
2105701000
Plasty 3,82 0,00 3,82 0,00 5,73
6,00
2106501000
Plasty 14,96 0,00 22,98 0,00 34,47
Tetrapak 0,00 0,00 1,25 0,00 1,88
Papír 11,81 0,00 11,81 0,00 4,72
41,00
2106601000
Plasty 4,41 0,00 4,41 0,00 6,62
7,00
2106801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02
Plasty 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
6,00
2107001000
Tetrapak 2,49 0,00 2,49 0,00 3,74
Plasty 11,25 0,00 23,83 0,00 35,74
39,00
2107301000
Plasty 0,00 0,00 6,24 0,00 9,36
Tetrapak 0,00 0,00 7,57 0,00 11,36
21,00
2107401000
Tetrapak 6,85 0,00 6,85 0,00 10,28
Plasty 2,78 0,00 2,78 0,00 4,17
14,00
2107701000
Plasty 5,19 0,00 15,46 0,00 23,19
23,00
2107902000
Plasty 2,86 0,00 8,64 0,00 12,96
13,00
2108001000
Papír 0,00 0,00 16,98 0,00 6,79
Plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
11,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,66 0,00 5,49
Papír 0,00 0,00 8,27 0,00 3,31
9,00
2108102000
Papír 0,00 0,00 33,31 0,00 13,32
Tetrapak 2,07 0,00 2,07 0,00 3,11
Plasty 2,54 0,00 2,54 0,00 3,81
20,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 3,15 0,00 4,73
Papír 0,00 0,00 32,15 0,00 12,86
Plasty 12,30 0,00 12,30 0,00 18,45
36,00
2108401000
Plasty 0,00 0,00 2,40 0,00 3,60
4,00
2109001000
Papír 33,23 0,00 39,74 0,00 15,90
16,00
2109101000
Tetrapak 20,82 0,00 23,66 0,00 35,49
Papír 2,97 0,00 2,97 0,00 1,19
Plasty 11,89 0,00 15,11 0,00 22,67
59,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 8,51 0,00 3,40
3,00
2109901000
Plasty 5,06 0,00 6,77 0,00 10,16
10,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
3,00
2110601000
Tetrapak 2,16 0,00 2,16 0,00 3,24
Papír 16,87 0,00 16,87 0,00 6,75
Plasty 1,98 0,00 1,98 0,00 2,97
13,00
2110701000
Tetrapak 3,14 0,00 3,14 0,00 4,71
Papír 0,00 0,00 10,43 0,00 4,17
Plasty 7,42 0,00 7,42 0,00 11,13
20,00
2110901000
Plasty 1,55 0,00 1,55 0,00 2,33
2,00
2111101000
Plasty 2,65 0,00 8,07 0,00 12,11
12,00
2111301000
Papír 0,00 0,00 6,41 0,00 2,56
Plasty 2,51 0,00 7,72 0,00 11,58
14,00
2111501000
Papír 8,57 0,00 17,61 0,00 7,04
Plasty 3,65 0,00 3,65 0,00 5,48
13,00
2111601000
Tetrapak 2,57 0,00 2,57 0,00 3,86
Papír 0,00 0,00 11,11 0,00 4,44
Plasty 1,79 0,00 5,03 0,00 7,55
16,00
2111701000
Papír 0,00 0,00 12,75 0,00 5,10
5,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 0,99 0,00 1,49
1,00
3100401000
Plasty 10,18 0,00 13,46 0,00 20,19
20,00
3100601000
Tetrapak 1,75 0,00 1,75 0,00 2,63
Plasty 0,00 0,00 1,87 0,00 2,81
5,00
3100701000
Plasty 2,20 0,00 4,70 0,00 7,05
7,00
3101001000
Plasty 0,00 0,00 4,34 0,00 6,51
7,00
3101101000
Plasty 7,42 0,00 11,89 0,00 17,84
18,00
3101301000
Plasty 1,53 0,00 1,53 0,00 2,30
2,00
3101501000
Papír 47,82 0,00 47,82 0,00 19,13
Plasty 6,35 0,00 12,98 0,00 19,47
Tetrapak 0,00 0,00 3,09 0,00 4,64
43,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 11,52 0,00 17,28
17,00
3102001000
Tetrapak 1,41 0,00 2,99 0,00 4,49
Papír 0,00 0,00 2,73 0,00 1,09
Plasty 8,37 0,00 12,05 0,00 18,08
24,00
3102101000
Papír 8,91 0,00 8,91 0,00 3,56
4,00
3102801000
Tetrapak 2,61 0,00 5,38 0,00 8,07
Papír 3,67 0,00 16,11 0,00 6,44
Plasty 6,34 0,00 8,00 0,00 12,00
27,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 5,22 0,00 7,83
Plasty 0,00 0,00 7,24 0,00 10,86
19,00
3103501000
Plasty 8,49 0,00 13,86 0,00 20,79
21,00
3104101000
Plasty 1,94 0,00 4,01 0,00 6,02
6,00
3104602000
Tetrapak 3,55 0,00 3,55 0,00 5,33
Papír 43,49 0,00 43,49 0,00 17,40
Plasty 38,07 0,00 38,07 0,00 57,11
80,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
Papír 0,00 0,00 20,45 0,00 8,18
Plasty 0,00 0,00 6,98 0,00 10,47
23,00
3105001000
Tetrapak 1,73 0,00 1,73 0,00 2,60
Plasty 1,62 0,00 4,05 0,00 6,08
9,00