Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2012Počet účastníků sběru Plasty:  15

Počet účastníků sběru Papír:  2

Počet účastníků sběru Tetrapak:  5

Celkový počet účastníků sběru:  16Sběr v roce 2012
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2012
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Plasty 0,00 0,00 9,67 0,00 14,51
15,00
1102301000
Plasty 3,03 0,00 3,03 0,00 4,55
Papír 35,99 0,00 35,99 0,00 14,40
19,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 7,10 0,00 2,84
Plasty 3,51 0,00 8,44 0,00 12,66
16,00
2104401000
Plasty 3,78 0,00 3,78 0,00 5,67
Tetrapak 2,48 0,00 2,48 0,00 3,72
9,00
2105501000
Plasty 8,40 0,00 8,40 0,00 12,60
13,00
2106601000
Tetrapak 7,21 0,00 7,21 0,00 10,82
11,00
2107401000
Tetrapak 4,28 0,00 4,28 0,00 6,42
Plasty 2,72 0,00 2,72 0,00 4,08
11,00
2107901000
Tetrapak 2,50 0,00 2,50 0,00 3,75
Plasty 2,15 0,00 2,15 0,00 3,23
7,00
2108301000
Tetrapak 2,21 0,00 2,21 0,00 3,32
Plasty 6,40 0,00 9,35 0,00 14,03
17,00
2109101000
Plasty 3,43 0,00 3,43 0,00 5,15
5,00
2109501000
Papír 178,05 0,00 178,05 0,00 71,22
Plasty 22,25 0,00 22,25 0,00 33,38
105,00
2109901000
Plasty 2,25 0,00 4,42 0,00 6,63
7,00
2110701000
Plasty 1,59 0,00 8,81 0,00 13,22
Tetrapak 0,00 0,00 4,23 0,00 6,35
Papír 0,00 0,00 8,95 0,00 3,58
23,00
2111101000
Plasty 2,07 0,00 2,07 0,00 3,11
3,00
2111201000
Plasty 7,87 0,00 7,87 0,00 11,81
12,00
3102101000
Plasty 7,48 0,00 15,72 0,00 23,58
24,00
3103501000
Plasty 2,06 0,00 2,06 0,00 3,09
3,00